Top

บ้านแนวคิดใหม่ บางพลี


เซนส์ บางนา - สุวรรณภูมิ บ้านแบบ Modern Scandinavian ออกแบบพื้นที่อย่างใส่ใจ ผสานกับดีไซน์เรียบง่ายเพื่อฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกคนในบ้านให้ใช้สอยอย่างคุ้มค่าทุก ๆ ตารางเมตร ให้ความสำคัญทุกองค์ประกอบของบ้าน และผู้อยู่อาศัย ให้คุณได้พบความสุขในทุก ๆ มุม

... อ่านต่อ
เริ่มต้น : 4-7 ล้านบาท*