Topการขอขึ้นทะเบียนคู่ค้า

ผู้จำหน่าย / ผู้ออกแบบ / ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการต่างๆ ที่มีความประสงค์จะร่วมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กับ Real Asset
สามารถลงทะเบียน และส่งข้อมูลบริษัทตามช่องทางนี้


    บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
    แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ซึ่งเมื่อฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างโครงการได้รับข้อมูล และพิจารณาแล้วว่าผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และจะดำเนินการติดต่อกลับไปเพื่อขอนัดสัมภาษณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

** บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ กับคู่ค้าทั้งสิ้น **