Top
banner

Core Value

R - RESPECT & TRUST

ให้เกียรติ และไว้ใจ โดยการรักษาเวลา พร้อมให้โอกาส ให้และรับข้อมูลป้อนกลับ รวมทั้งชื่นชมอย่างเหมาะสม

E – EXCEED EXPECTATION

ทำได้เหนือความคาดหวัง ทำเต็มที่ เต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

A – ACCOUNTABILITY

มุ่งมั่นรับผิดชอบ มีความรับผิดและรับชอบทั้งส่วนที่เป็นผู้กระทำ และส่วนที่อยู่ในการดูแล โดยไม่โทษผู้อื่น

L - LEARNING & GROWTH

เรียนรู้สู่การเติบโต รักการเรียนรู้ พร้อมพัฒนาทักษะ ให้สามารถรับผิดชอบงานใหม่ที่ท้าทาย

Neverland

โครงการ Neverland คืออะไร?

Neverland คือสถานที่ที่จะเพิ่มเวลาให้คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักมากขึ้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการมีอายุยืนยาวคือสภาพแวดล้อม โครงการของเราจึงออกแบบโดยคำนึงถึงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของลูกบ้านเป็นหลัก ภายใต้การศึกษาแนวคิด Blue Zones ที่ทำการสำรวจวิถีชีวิตของผู้สูงอายุทั่วโลก พบว่ามีบางพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวกว่าคนทั่วไป เราจึงนำหลักการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่เหล่านั้นมาออกแบบและประยุกต์ใช้ในทุก ๆ องค์ประกอบของโครงการ โดยหวังว่าดินแดน Neverland ของเราจะเติมเต็มความหมายของบ้านในฝันของคุณ

องค์ประกอบของ Neverland

  • Ever Active
  • Ever Smile
  • Ever Green
  • Ever Love
  • Ever Care
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก..

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีสินค้าครอบคลุมทุกประเภททั้งบ้านเดี่ยว โฮมออฟฟิศ ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมในหลากหลายทำเล บริหารงานโดย นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ และทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 900 ล้าน