" " " "
Top

บ้านแนวคิดใหม่ เซนส์ บางนา - สุวรรณภูมิ

บ้านสไตล์สแกนดิเนเวียน ฟังก์ชั่นครบ เข้า-ออกเมืองสะดวก ใกล้สุวรรณภูมิเพียง 15 นาที เริ่ม 3.99 ลบ.* สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1232

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์

เซนส์ : บ้านแนวคิดใหม่ บางนา - สุวรรณภูมิ

บาท
ปี
%
อัตราผ่อนต่อเดือน
บาท
บาท
ปี
%
การคำนวณนี้เป็นการประมาณยอดเงินกู้ได้สูงสุด 35% ของรายได้สุทธิ*
อัตราผ่อนต่อเดือน
บาท
เงินกู้
บาท