Top
ข่าวสารอสังหาริมทรัพย์
เลือกบ้านให้อยู่สุขได้ทุก Generations
0 715

การเลือกบ้าน

    เพราะบ้านเป็นของที่ซื้อแล้วต้องใช้นานและอาจต้องใช้กันหลายคนหลายรุ่น ไม่เหมือนเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ซื้อมาแล้วก็ต่างคนต่างใช้ การเลือกซื้อบ้านให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดจึงต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบว่า จะต้องมีองค์ประกอบใดบ้างที่ทำให้อยู่อย่างเป็นสุขได้นาน ๆ ทุกช่วงอายุ รวมไปถึงการซื้อบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับครอบครัวขยายที่มีสมาชิกต่างวัยเข้ามาอยู่ร่วมกัน

    ทำเลที่สะดวกสำหรับทุกคน – หัวใจสำคัญในการเลือกที่อยู่อาศัยสำหรับทุกเงื่อนไขก็คือทำเลที่ดี แต่คำตอบของทำเลที่ดีของแต่ละคนอาจจะต่างกันในรายละเอียด การเลือกทำเลที่ดี หมายถึงทำเลที่ตอบโจทย์กับความต้องการของชีวิตคนในบ้าน เช่น สะดวกกับการเดินทางไปทำงาน ไปโรงเรียน มีเส้นทางคมนาคมหรือบริการขนส่งมวลชนระดับคุณภาพที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว และทำเลที่มีความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ พร้อมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม สะอาด มีเพื่อนบ้านที่ดี มีมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ ถ้าเลือกบ้านได้ในทำเลแบบนี้ และทุกคนสะดวกกับการไปไหนมาไหน ก็อยู่สบายได้นาน

การเลือกบ้าน

    ขนาดของพื้นที่ - คับที่อยู่ง่ายคับใจอยู่ยาก อาจจะไม่จริงเสมอไป เพราะถ้าต้องทนอยู่แบบคับที่ไปนาน ๆ ก็อาจจะเกิดคับใจได้เหมือนกัน การเลือกบ้านต้องวางแผนเผื่ออนาคตไว้ยาว ๆ ดูขนาดพื้นที่ให้พอเหมาะกับจำนวนและประเภทของผู้ใช้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น เมื่อแต่งงานแล้ว อาจมีลูก มีเด็ก ๆ ในอนาคตอาจต้องการพื้นที่สำหรับลูก พื้นที่สำหรับพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน หรือมีญาติผู้ใหญ่เข้ามาอยู่ด้วย ฯลฯ โดยอาจเลือกบ้านที่มีจำนวนห้องไม่น้อยเกินไป หรือเลือกบ้านที่สามารถปรับแบ่งกั้นเป็นห้องเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกในอนาคตได้

การเลือกบ้าน

    การออกแบบ – ในการเลือกซื้อบ้าน ต้องพิจารณาว่า ผู้อยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั้นมีใครบ้าง กิจกรรมของผู้ที่อยู่อาศัยมีรายละเอียดอย่างไร และเลือกดูบ้านที่มีลักษณะการออกแบบให้ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของสมาชิกได้จริง ๆ และที่สำคัญต้องมีความสะดวกปลอดภัย หากต้องมีสมาชิกรุ่นเยาว์หรือผู้สูงอายุมาอยู่ด้วย เช่น ถ้าครอบครัวของคุณมีผู้สูงอายุ ก็ควรดูแบบบ้านที่มีห้องนอนชั้นล่าง หรือพื้นบ้านไม่เล่นระดับมากไป เพื่อให้ผู้สูงอายุเดินเหินได้สะดวก ดังนี้เป็นต้น

การเลือกบ้าน

    พื้นที่สวนภายนอกและพื้นที่ส่วนกลาง – เป็นพื้นที่สำคัญที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง เพราะบางทีคนที่เลือกซื้อบ้านนั้นอยู่ในวัยทำงาน อาจคิดถึงบ้านในแง่ของที่พักอาศัย หลับนอน และตรงดิ่งออกไปทำงาน แต่ถ้ามีสมาชิกต่างรุ่นที่มีไลฟ์สไตล์ต่างกัน นิยามของการอยู่บ้าน อาจหมายถึงการออกไปเดินเล่นในสวนนอกบ้าน ปลูกต้นไม้ในสวน เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ออกไปว่ายน้ำ หรือออกกำลังกายที่สโมสรของหมู่บ้าน การพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้าน ฯลฯ ในการเลือกบ้านที่ดีจึงต้องพิจารณาถึงพื้นที่ภายนอก และพื้นที่ส่วนกลางที่มีคุณภาพควบคู่กันด้วย

การเลือกบ้าน

    ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหรือต่อเติม – เพราะชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บ้านที่ตอบโจทย์ของชีวิต จึงควรรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ของผู้อยู่อาศัยได้ตามสมควร เช่น การแบ่งห้องเพื่อลด - ขยายพื้นที่ให้ตรงกับจำนวนและกิจกรรมของผู้ใช้สอย การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์บางอย่างเพื่อให้ตอบสนอง หรือเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ หรือการปรับพื้นที่เพื่อความสะดวกปลอดภัยเมื่อมีสมาชิกรุ่นเยาว์ 

    ด้วยข้อพิจารณาเหล่านี้ จะทำให้การเลือกบ้านหลังใหม่ของคุณ เป็นการเลือกสรรที่ชาญฉลาด คุณจะได้บ้านที่ตอบสนองความต้องการใช้สอยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเต็มที่

TAGS: