Top

สิ่งของต้องห้ามสำหรับโชคลาภและสิริมงคลในบ้าน

สิ่งของต้องห้ามสำหรับโชคลาภและสิริมงคลในบ้าน


    เพราะบ้านมิใช่มีความหมายเพียงแค่ที่อยู่อาศัยทางกาย แต่หมายรวมไปถึงที่พักพิงทางใจ บ้านจึงเป็นสถานที่วิเศษสำหรับหัวใจทุกดวงในบ้าน ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย นอกเหนือจากความน่าอยู่ ความสะอาด ความสะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะทางกายแล้ว ความรู้สึกทางจิตใจก็มีความจำเป็นมิใช่น้อย โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมงคล และสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ที่เชื่อกันว่าหากนำเข้ามาในบ้านแล้วจะขัดลาภ เงินทองรั่วไหล  แม้ว่าผู้คนในโลกนี้จะมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่เป็นที่น่าสนใจว่ามีหลายสิ่งที่คนทั่วไปต่างความเชื่อไปในทิศทางคล้าย ๆ กันเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นมงคลต่อบ้าน ขัดขวางโชคลาภ หรือนำโชคไม่ดีเข้ามาหาตัว ในการแต่งบ้านจึงควรระวังและหลีกเลี่ยง
 

สิ่งของต้องห้ามสำหรับโชคลาภและสิริมงคลในบ้าน


    รูปเคารพชำรุด - ทั้งที่เป็นรูปเคารพทางศาสนา พระพุทธรูปเศียรหัก ไม้กางเขนชำรุด รูปหล่อเทพเจ้าแตกหัก นางกวักมีรอยบิ่น รูปหล่อศิลปะต่าง ๆ ที่แตกหักเสียหาย รวมไปถึงฉากรูปบรรพบุรุษต่าง ๆ ย่อมยังความรู้สึกให้หม่นหมองไม่เบิกบาน ไม่เป็นมงคลต่อจิตใจ ยิ่งรูปเคารพที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภด้วยแล้ว ยิ่งไม่สมควรให้เกิดรอยชำรุด เพราะถ้าชำรุด ก็อาจจะเกิดเรื่องสะดุดเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง
 

สิ่งของต้องห้ามสำหรับโชคลาภและสิริมงคลในบ้าน


    สิ่งของเครื่องใช้แตกหัก - สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน กระเป๋าสตางค์ที่ฉีกขาด ย่อมทำให้เงินทองรั่วไหล ทั้งในความเป็นจริง ที่หากใส่ธนบัตรหรือเหรียญต่าง ๆ ลงในกระเป๋าสตางค์ที่ชำรุดก็ย่อมตกหล่นสูญหายได้ง่าย หรือหากจะมองในด้านความรู้สึก กระเป๋าสตางค์ที่ฉีดขาดก็สร้างความหดหู่ไม่เป็นสิริมงคลต่อผู้ใช้ เงินทองที่สมควรเข้ามาก็กลับหล่นหายรั่วไหลออกไป ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ที่แตกหักนี้ อาจรวมไปถึง พวกเครื่องเรือนต่าง ๆ ที่ชำรุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถ้วยชามรามไห กระจก  สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้หากเกิดแตกหัก นั่นแสดงว่าใช้การไม่ได้ มีไว้ก็ไม่เป็นมงคล ทำให้บ้านรกไปเสียเปล่า ๆ สิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ในบ้านควรจะมีคุณค่าไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง เมื่อเกิดความเสียหายใช้การไม่ได้ก็สมควรกำจัดทิ้ง ดังปรัชญาอินเดียที่ว่า เมื่อมีพระพรหมผู้สร้าง มีองค์นารายณ์รักษา ก็ต้องมีพระศิวะด้านทำลายล้าง เพื่อสร้างสมดุลให้กับสรรพสิ่ง โดยเฉพาะสรรพสิ่งในบ้านที่ต้องกำจัดทิ้งเมื่อถึงเวลา
 

สิ่งของต้องห้ามสำหรับโชคลาภและสิริมงคลในบ้าน


    สิ่งของที่เกี่ยวกับความตาย - ทั้งมนุษย์และสัตว์บนโลกนี้ ต่างก็เกลียดกลัวไม่ชอบความตาย มนุษย์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ล้วนถือว่าความตายเป็นเรื่องไม่น่าพึงใจ ดังนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความตายก็กลายเป็นสิ่งไม่เป็นมงคล รวมไปถึงเป็นสิ่งขัดลาภเงินทองไปด้วย สีดำ คนเชื่อโชคลางไม่ควรทาบ้านด้วยสีดำสนิท เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกหมองหม่นคร่ำเครียด เป็นที่หวาดระแวง อย่าว่าแต่เงินทองจะไม่เข้าบ้านเลย แม้แต่เพื่อนบ้านก็จะพาลไม่มีเอาดื้อ ๆ หรือแม้ต้นไม้ที่ตายก็ไม่สมควรไว้ในบ้าน พวกไม้กระถาง ไม้เลี้ยงไว้ดูงาม หรือรวมไปถึงไม้ยืนต้นให้ความร่มรื่นต่าง ๆ เมื่อเกิดเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุด ถือว่าไม่เป็นมงคล ไม่ควรเอาไว้ ซึ่งถ้าจะมองกันง่าย ๆ โดยไม่ต้องเอาหลักความเชื่ออะไรไปจับ บ้านที่ต้นไม้ตาย ย่อมเป็นบ้านที่ขาดความเอาใจใส่ดูแล ไม่รดน้ำพรวนดิน มีความบกพร่องต่อหน้าที่ที่ควรกระทำ บ้านที่ขาดความรับผิดชอบต่อเรื่องง่าย ๆ ภายในบ้าน ย่อมฝืดเคืองเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้ง่าย หรือรูปปั้นที่เขามีไว้สำหรับเซ่นไหว้ ตุ๊กตานางรำ รูปปั้นพ่อปู่ รูปปั้นพวกสัตว์สำหรับแก้บนต่าง ๆ ไก่ ม้าลาย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่สมควรนำมาไว้ในบ้านที่คนอยู่ เพราะไม่เพียงไม่เป็นมงคลแล้ว ยังอาจขัดลาภสิ่งดีงามที่จะเข้ามาสู่บ้านด้วย
 

สิ่งของต้องห้ามสำหรับโชคลาภและสิริมงคลในบ้าน


     ต้นไม้อัปมงคล - บ้านกับต้นไม้ถือว่าเป็นสิ่งคู่กัน บ้านที่ไม่มีต้นไม้ ย่อมหาความร่มรื่นไม่ได้ บ้านจะเป็นบ้านที่น่าอยู่ก็ต่อเมื่อมีสวนมีต้นไม้มีดอกไม้ อย่างน้อย ๆ ให้มีกระถางต้นไม้อยู่ในบ้านบ้างก็ยังดี เพราะต้นไม้ไม่เพียงแต่ให้ความร่มรื่นทางกายแก่มนุษย์เท่านั้น ยังให้ความผ่อนคลาย ความละเอียดอ่อนทางจิตใจแก่มนุษย์ด้วย ต้นไม้บางชนิดเมื่อปลูกแล้วมีความเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาภต่อบ้าน เช่น โป๊ยเซียน ดาวเรือง ต้นนางกวัก ว่านรวยไม่เลิก ต้นออมเงิน-ออมทอง ต้นเงินไหลมา ฯลฯ และในทางกลับกันก็มีต้นไม้ที่ถูกเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วไม่เป็นมงคลต่อบ้าน ดังนั้นก่อนจะหาไม้มาปลูกก็ควรพิถีพิถันกันสักนิด เพราะไม้บางต้นเมื่อปลูกแล้วจะให้โทษมากกว่าให้คุณ ดั่งคำคุ้นหูจากเดี่ยว 11 ของคุณอุดม แต้พาณิชย์ที่ว่า ‘หูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้าน’ เพราะต้นหูกระจง เป็นไม้พันธุ์หนึ่งที่เจริญเติบโตเร็วมาก แผ่กิ่งแผ่ก้าน ซึ่งหากปลูกไว้ใกล้ตัวบ้านอาจสร้างความเสียหายให้กับบ้านได้ ไม้ที่มีหนามแหลม เช่น ต้นงิ้ว ต้นหลาโอน และต้นไม้ที่ชื่อไม่เป็นมลคลเป็นต้นว่า ต้นจาก ต้นตะเคียน ต้นลั่นทม
    
    อย่างไรก็ดี สิ่งของทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งอัปมงคลสำหรับการแต่งหรือประดับบ้านเหล่านี้ ถ้าพิจารณากันจริง ๆ แล้ว มิได้เป็นเพียงแต่ความเชื่อโดยขาดหลักอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เสียทีเดียว เพราะมีแง่มุมที่เป็นเหตุเป็นผล หรือความรู้สึกทางจิตวิทยามาประกอบด้วย การนำสิ่งที่เชื่อว่าไม่เป็นสิริมงคลออกไป และเอาสิ่งมงคลเข้ามา จึงหมายถึงการเอาความจริง ความดี และความงาม เข้ามาประกอบในชีวิต เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงบ้านให้สมบูรณ์ได้ในทุกมิติ

------------------------------------------
ชมข้อมูลบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม เพิ่มเติมได้ที่ 
Website : www.realasset.co.th
Facebook : www.facebook.com/RealAssetDevelopment
Instagram : www.instagram.com/realasset.development/
LINE@ : @realasset
Call Center : 1232

NEWS & ACTIVITIES