Top

เคล็ดไม่ลับกับการเข้าฟิตเนสให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบทันใจ

เคล็ดไม่ลับกับการเข้าฟิตเนสให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบทันใจ

    เพราะสุขภาพที่ดีและรูปร่างที่ดูดีเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับความสุขและความสำเร็จในชีวิต คนซื้อบ้านซื้อคอนโดสมัยนี้ไม่ได้เลือกแค่บ้านดี แต่ยังต้องเลือกดูว่าในโครงการมีพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายดูแลสุขภาพหรือไม่ และถ้าไม่ได้มีอยู่ในโครงการ ก็ต้องมีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานอยู่ในระยะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก เพื่อที่จะสามารถไปฟิตร่ายกายได้ตามเวลาที่ต้องการ ซึ่งสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันก็คือการมีหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ใช่ว่า การเข้าฟิตเนสนาน ๆ หรือบ่อย ๆ จะทำให้เป็นอย่างนั้น เพราะผลลัพธ์ดี ๆ ของการเข้าฟิตเนสหรือไปเข้ายิม คือการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี ในหลาย ๆ ด้านรวมกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

เคล็ดไม่ลับกับการเข้าฟิตเนสให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบทันใจ

    รู้จักตัวเอง – เช่นเดียวกับการคิดริเริ่มทำโครงการหรือทำกิจการอะไรต่าง ๆ ให้สำเร็จ ขั้นแรกคือการวิเคราะห์ตัวเอง ให้เข้าใจถ่องแท้ว่า สถานะทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคุณมีรายละเอียดอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สุขภาพและพฤติกรรมจะทำให้คุณรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง จุดเด่น และจุดด้อยที่ต้องแก้ไข ควรบันทึกไว้เป็นระบบ ทั้งข้อมูลสุขภาพ และตารางการใช้ชีวิต แล้ววิเคราะห์ดูว่า ควรแก้ไขอะไรบ้าง

เคล็ดไม่ลับกับการเข้าฟิตเนสให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบทันใจ

    ถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไร – การกำหนดเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ การฟิตหุ่น การลดน้ำหนัก หรือการฟื้นฟูสุขภาพ ควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้ ถ้าเป้าหมายของคุณเป็นเป้าใหญ่ ก็ต้องกำหนดเวลาในระยะยาว และแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ให้บรรลุได้ไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถ้าเป้าหมายเล็ก ก็ใช้เวลาน้อยหน่อย เช่น คุณอยากลดน้ำหนักลง 3 กิโลกรัม เพื่อให้ใส่ชุดแต่งงานได้พอดี หรือบางคนต้องการลดสัดส่วนให้ผอมเพรียวมาก ๆ เพื่อไปประกวดซูเปอร์โมเดล ในขณะที่บางคนอาจจะอยากมีกล้ามเนื้อเป็นมัด ๆ เพื่อความสวยงามแบบนักเพาะกาย บางคนต้องการมีร่างกายที่แข็งแกร่งสามารถทำกิจกรรมหนัก ๆ หรือเล่นกีฬาที่ชอบได้เต็มที่ เป้าหมายที่ต่างกัน จะต้องการรูปแบบการออกกำลังกายต่างกัน

เคล็ดไม่ลับกับการเข้าฟิตเนสให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบทันใจ

    หาผู้ช่วย – การหาผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือย เพราะการดูแลร่างกายเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความรู้ทั้งเรื่องการกินและการออกกำลังที่ถูกวิธี ทำให้คุณไม่เสียเวลาลองผิดลองถูกไปกับขั้นตอนที่ไม่ถูกต้อง 

    การกินที่ถูกต้อง – เป้าหมายที่คุณวางไว้และผลการวิเคราะห์สภาพร่างกายรวมถึงพฤติกรรมในปัจจุบันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินอย่างไรให้สมดุลกับปริมาณของพลังงานและสารอาหารที่ร่างกายต้องการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจศึกษาได้เองในอินเตอร์เน็ต อ่านหนังสือ หรือจากการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินตามคำแนะนำนั้นอย่างเคร่งครัดจะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วอย่างน่าทึ่ง

เคล็ดไม่ลับกับการเข้าฟิตเนสให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบทันใจ

    การออกกำลังกายที่เหมาะสมและถูกวิธี - นอกจากการกินที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญหรือข้อมูลจากสื่อที่คุณศึกษาจะให้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่คุณต้องการ เช่น ถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว อาจได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือเดิน เพื่อการเผาผลาญ กระตุ้นหัวใจ ควบคู่ไปกับการออกกำลังประเภทใช้แรงเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ เพราะการมีกล้ามเนื้อจะดึงเอาไขมันมาเผาผลาญได้มากขึ้น ทำให้คุณลดไขมัน และมีรูปร่างที่กระชับสวยงามในส่วนที่ออกแรงฟิตกล้ามเนื้อ โดยกำหนดตารางการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตารางชีวิต เพื่อให้สามารถทำได้อย่างสมดุลและสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังหนัก ๆ เป็นครั้งคราว แค่ไม่กี่ครั้งหรือนาน ๆ ที ไม่ได้ผลเท่ากับการออกกำลังอย่างพอดีและต่อเนื่องเป็นประจำ

เคล็ดไม่ลับกับการเข้าฟิตเนสให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบทันใจ

    การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ – การฟิตร่างกายจะได้ผลดีไม่ได้มีแค่การกินและออกกำลังกายหนัก ๆ เท่านั้น การพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมีคุณภาพก็มีความสำคัญมากต่อความฟิต เพราะหากพักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายจะอ่อนล้า มีความเครียด เมื่อมีความเครียดก็จะทำให้เกิดความอยากกินที่ผิดปกติ มีการสะสมอาหารไว้ในเซลล์มาก เผาผลาญน้อยลง ทำให้อ้วนได้ง่าย ยิ่งไปออกแรงมาก ร่างกายก็ยิ่งเครียด ทำให้แทนที่จะฟิตกลับอ้วน หรือผอมลงแต่ดูไม่เฟิร์ม

เคล็ดไม่ลับกับการเข้าฟิตเนสให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบทันใจ

    การใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกสุขลักษณะ – ไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพจะ ให้คุณมีสุขภาพดี หลังจากการฝึกฝนร่างกายด้วยการเข้ายิม การควบคุมอาหาร เวลาที่เหลือนอกยิมคือชีวิตประจำวันที่มีผลต่อสุขภาพและรูปร่างของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ การควบคุมพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพ หรือเรื่องที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยเช่น การยืน การนั่ง หรือการเดิน ที่ถูกวิธี ล้วนมีผลต่อระบบสรีระและมีผลต่อการพัฒนาสุขภาพในระยะยาวทั้งสิ้น แม้กระทั่งการหายใจ ก็เป็นสิ่งที่ควรฝึกให้ถูกวิธี 

    ทั้งหมดนี้คือคำตอบ หรือเคล็ดลับที่ไม่ลับสำหรับใครก็ตามที่กำลังอยากเข้าฟิตเนสไปฟิตร่างกาย ถ้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวคุณได้ เป้าหมายความฟิตแอนด์เฟิร์มในเวลาอันสั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

------------------------------------------
ชมข้อมูลบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม เพิ่มเติมได้ที่ 
Website : www.realasset.co.th
Facebook : www.facebook.com/RealAssetDevelopment
Instagram : www.instagram.com/realasset.development/
LINE@ : @realasset

NEWS & ACTIVITIES