Top

รฟม. ลดค่าโดยสารสายฉลองรัชธรรม เหลือ 15 บ.ทุกวันหยุด เริ่ม 4 มี.ค.นี้

รฟม. เอาใจผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ลดราคาค่าโดยสารวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เหลือ 15 บาทตลอดสาย เริ่ม 4 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่า ทาง รฟม. จะปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน) ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งบัตรและเหรียญโดยสาร เหลือเพียง 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ให้มากยิ่งขึ้น รฟม. จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มเติมในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับบัตรและเหรียญโดยสาร ดังนี้

1. ปรับลดอัตราค่าโดยสารสำหรับบุคคลทั่วไป เหลือเพียง 15 บาทตลอดสาย
2. ปรับลดอัตราค่าโดยสารสำหรับนักเรียน/นักศึกษา เหลือเพียง 14 บาทตลอดสาย
3. ปรับลดอัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก/ผู้สูงอายุ เหลือเพียง 8 บาทตลอดสาย

ทั้งนี้ ยังคงค่าแรกเข้าระบบและยกเว้นค่าแรกเข้าระบบให้แก่ผู้โดยสารซึ่งใช้บัตรโดยสารเดินทางเปลี่ยนระบบที่สถานีเตาปูนหรือบางซ่อน กับสถานีบางซื่อ ภายในระยะเวลา 60 นาที ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 จนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ที่มา : thairath.co.th

ข่าวและกิจกรรม