Top
เคล็ดลับต่างๆ
เคล็ด (ไม่) ลับ กู้บ้านเดี่ยวบางนาอย่างไรให้ผ่านราบรื่น
0 997

เจาะลึก 5 ขั้นตอนการเตรียมตัวกู้ซื้อบ้านเดี่ยวบางนาให้ผ่านฉลุย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “บ้าน” เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในชีวิตของใครหลาย ๆ คน เพราะฉะนั้นแล้วการได้มีบ้านเดี่ยวบางนา หรือบ้านเดี่ยวสุวรรณภูมิ ที่ตั้งอยู่ในทำเลทองแห่งใหม่ของเมืองหลวงเป็นของตัวเองสักหลัง จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของชีวิตที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และยังเป็นการช่วยเติมเต็มความฝันให้กับทั้งตัวเองและครอบครัวได้อย่างแท้จริง

และเพื่อช่วยให้การขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยวในโซนทำเลทองอย่างบ้านเดี่ยวบางนา หรือบ้านเดี่ยวลาดกระบัง เป็นไปได้อย่างราบรื่น การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีในการกู้ซื้อบ้าน ร่วมกับการเตรียมตัวด้านเอกสารและการเงินให้พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ผู้ที่ต้องการกู้ซื้อบ้านเดี่ยวทุกคน สามารถกู้บ้านได้ผ่านฉลุยแบบไร้กังวลและได้รับอนุมัติวงเงินตามที่ต้องการ

เจาะลึก 5 ขั้นตอนการเตรียมตัวกู้ซื้อบ้านเดี่ยวให้ผ่านฉลุย

 1. การตรวจสอบรายได้ และประเมินความพร้อมทางด้านการเงิน

ก่อนที่จะมีการยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยวบางนา สิ่งสำคัญลำดับแรกที่ผู้กู้ทุกคนจะต้องลงมือทำนั้น คือ การเริ่มต้นสำรวจและประเมินสถานการณ์ทางการเงินของตัวเองก่อนว่า ตัวเองมีรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อเดือนเท่าไหร่ เพราะโดยทั่วไปแล้วทางธนาคารมักจะมีการปล่อยสินเชื่อหรือวงเงินกู้สำหรับซื้อคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม หรือโครงการบ้านเดี่ยวบางนา โดยการพิจารณาจากรายได้ ฐานเงินเดือน ระยะเวลาในการทำงาน รายได้เสริม ตลอดจนยอดหนี้สินในปัจจุบันของผู้ที่ยื่นกู้ทุกคนเป็นสำคัญ

โดยในการคำนวณวงเงินสูงสุดสำหรับการกู้ซื้อบ้านเดี่ยวบางนานั้น โดยทั่วไปแล้วทางธนาคารมักจะให้วงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 50 เท่าของฐานเงินเดือน หรือมากกว่านั้นตามความมั่นคงของหน้าที่การงาน และจะมีการกำหนดอัตราการผ่อนชำระหนี้สินรายเดือนเฉลี่ยตามความสามารถในการผ่อนชำระอยู่ที่ประมาณ 40% ของรายได้หลังจากที่ได้มีการหักหนี้สินออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายได้เดือนละ 20,000 บาท คุณจะมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สินสูงสุดที่ 40% ของรายได้ หรือเท่ากับ 8,000 บาทต่อเดือน แต่ในกรณีที่คุณมีหนี้สินที่ต้องชำระเดือนละ 4,000 บาท ทางธนาคารจะทำการหักยอดหนี้สินออกจากรายได้ของคุณ แล้วทำการประเมินรายรับที่เหลือใหม่ ซึ่งจะทำให้รายรับของคุณลดลงมาเหลือเพียง 16,000 บาท และจะทำให้คุณมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สินสูงสุดที่ 6,400 บาทเท่านั้น

ดังนั้น หากธนาคารมีการคำนวณแล้วว่าบ้านเดี่ยวบางนา หรือบ้านเดี่ยวลาดกระบังที่คุณต้องการจะยื่นกู้นั้นมีมูลค่าสูงเกินกว่าความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สินสูงสุดของคุณ ก็จะทำให้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยวเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนั่นเอง

 1. การศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดเกี่ยวกับการกู้ร่วม

ในกรณีที่ทางธนาคารได้มีการพิจารณาแล้วว่า ผู้ที่ยื่นกู้มีรายได้น้อยและไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สินตามวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติสำหรับบ้านเดี่ยวบางนา ทางธนาคารมักจะแนะนำให้ผู้ที่ยื่นกู้หา ‘ผู้กู้ร่วม’ หรืออธิบายแบบง่าย ๆ ก็คือ คนที่จะมาร่วมกู้เงินเพื่อซื้อบ้านเดี่ยวหลังนี้ไปด้วยกัน โดยสามารถกู้ร่วมกันได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 คน และโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะต้องเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวผู้ที่ยื่นกู้ตามเงื่อนไขของธนาคาร อาทิ พ่อ แม่ พี่น้อง (นามสกุลเดียวกัน) หรือคู่สมรส (ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและไม่จดทะเบียนสมรส) เป็นต้น

โดยในการกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านเดี่ยวบางนา หรือบ้านเดี่ยวลาดกระบัง จะทำให้ผู้ที่ยื่นกู้ทุกคนมีภาระหนี้สินในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน ดังนั้น หากผู้กู้คนใดคนหนึ่งไม่สามารถผ่อนชำระหนี้สินที่กู้ร่วมกันมาได้ตามกำหนด ผู้กู้คนอื่น ๆ ในสัญญาก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการผ่อนชำระหนี้สินดังกล่าวแทน โดยผู้ที่ยื่นกู้สามารถแจ้งความประสงค์กับธนาคารเพื่อขอถอนชื่อกู้ร่วมออกได้ในภายหลัง หากในกรณีที่ธนาคารไม่อนุมัติให้ถอนชื่อกู้ร่วมออก ผู้ที่ยื่นกู้จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อีกหนึ่งวิธีโดยการรีไฟแนนซ์กับธนาคารอื่น ๆ เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนจากการกู้ร่วมมาเป็นการกู้เดี่ยว

 1. การจัดสรรเงินเก็บเพื่อเตรียมซื้อบ้านเดี่ยวบางนา

ในการจะยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเดี่ยวบางนา หรือบ้านเดี่ยวสุวรรณภูมิสักหลัง ผู้ที่ยื่นกู้ควรมีเงินเก็บอย่างน้อย 10% ของราคาบ้านเดี่ยวที่ต้องการจะเลือกซื้อ เพื่อที่ว่าในกรณีที่ทางธนาคารไม่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้านเต็มวงเงินที่ยื่นกู้ไป ผู้ที่ยื่นกู้ก็ยังเงินสำรองเอาไว้ใช้จ่ายค่าส่วนต่างหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในวันที่ต้องไปโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยว เพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ยื่นกู้ต้องปล่อยมือจากบ้านที่ต้องการ หรือเสียเงินที่ผ่อนดาวน์บางส่วนไปอย่างน่าเสียดายหากไม่สามารถหยิบยืมเงินมาสำรองจ่ายค่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นได้

 1. การจัดเตรียมประวัติทางการเงินที่ดี

ในการยื่นกู้ซื้อบ้านเดี่ยวบางนา โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจำมักจะมีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติวงเงินกู้ที่สูงกว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือคนที่เป็นพนักงานประจำแต่ไม่มีสลิปเงินเดือน แต่ถึงอย่างนั้นการสร้างและจัดเตรียมประวัติทางการเงินที่ดีก็นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ธนาคารอนุมัติวงเงินกู้ซื้อบ้านเดี่ยวบางนา หรือบ้านเดี่ยวสุวรรณภูมิ ที่มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการยื่นกู้ซื้อบ้านเดี่ยวประมาณ 3-6 เดือน ผู้ที่ยื่นกู้ควรปล่อยให้มีเงินคงเหลือติดบัญชีที่ใช้รับเงินเดือนอย่างน้อย 500-1,000 บาท และไม่ควรรีบกดเงินทั้งหมดออกมาทันทีที่เงินเดือนออก เพื่อเป็นการช่วยทำให้รายการเดินบัญชีดูสวยงามมากขึ้นนั่นเอง

 1. การตรวจเช็กคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้ซื้อบ้านเดี่ยวบางนาให้พร้อม

โดยในการจะยื่นขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านเดี่ยวบางนา หรือบ้านเดี่ยวสุวรรณภูมิ ผู้ที่ยื่นกู้จะต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่เกิน 65 ปี อีกทั้งต้องไม่เคยเป็นลูกหนี้ที่เข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารมาก่อน รวมถึงจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการยื่นกู้ซื้อเดี่ยวเอาไว้ให้พร้อม ตามรายละเอียดดังนี้

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • เอกสารรับรองการทำงาน
 • เอกสารแสดงและรับรองรายได้พิเศษ
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ตอบรับทุกการอยากมีบ้านเดี่ยวด้วยโครงการบ้านเดี่ยวบางนา VIRANYA Bangna-Suvarnabhumi

VIRANYA บางนา สุวรรณภูมิ โครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูบนพื้นที่ทำเลทองที่มาพร้อมด้วยบรรยากาศ LUXURY CAPE DUTCH และรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้แบบครบครัน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งติดถนนใหญ่ เดินทางเข้า-ออกเมืองสะดวก เพียง 20 นาทีก็สามารถมุ่งตรงสู่ใจกลางพระราม 9 ได้ พร้อมกันนี้ VIRANYA บางนา สุวรรณภูมิยังตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใกล้ ถนนบางนา – ตราด ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ Airport Rail Link ใกล้ Mega & Ikea บางนา ซึ่งพร้อมตอบรับกับการค้นพบคำตอบของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้อย่างแท้จริง

สอบถามโปรโมชันพิเศษของโครงการบ้านเดี่ยวบางนา VIRANYA บางนา สุวรรณภูมิ และติดตามข่าวสารของ เรียลแอสเสท ได้ที่นี่

------------------------------------------

ชมข้อมูลบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม เพิ่มเติมได้ที่
Website : www.realasset.co.th
Facebook : www.facebook.com/RealAssetDevelopment
Instagram : www.instagram.com/realasset.development/
LINE Official : @realasset หรือ https://lin.ee/kSfFgQP
Youtube : www.youtube.com/@RealAssetProperty
Call Center : 1232
E-Mail : info@realasset.co.th