ข่าวสารกิจกรรม

TOA ลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ผลิตภัณฑ์สีกับบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์

ประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ผลิตภัณฑ์สีทีโอเอ สำหรับงานก่อสร้างบริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ ในปี 2562 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการวิรัณยา วงแหวน-อ่อนนุช, โครงการ วิรัณยา บางนา-สุวรรณภูมิ, โครงการเซนส์ บางนา-สุวรรณภูมิ และโครงการ เซนส์ สายไหม 56 รวมมูลค่า 4,150 ล้านบาท โดยมี วีระชัย หาญจริยากูล ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์ธุรกิจบ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ และ อิทธิพล เต็มอมรทรัพย์ ร่วมด้วย ณ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ เมื่อวันก่อน
ข่าวสารกิจกรรม 28 Aug 2019