Top
เคล็ดลับต่างๆ
แนะนำขั้นตอนการซื้อบ้านเดี่ยวบางนาผ่านธนาคาร
0 837

5 ขั้นตอน ยื่นกู้เงินซื้อบ้านเดี่ยวบางนาผ่านธนาคาร มีบ้านในฝันได้ ง่ายกว่าที่คิด

บ้านคือทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต การจะซื้อบ้านแต่ละครั้งจึงมีความสำคัญต่อการตัดสินใจ หลาย ๆ คนยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อบ้านมาก่อน แต่กำลังสนใจอยากซื้อบ้านเดี่ยวบางนา บ้านเดี่ยวสุวรรณภูมิ หรือบ้านแฝดบางนากับ REAL ASSET แต่ก็กังวลเกี่ยวกับการซื้อบ้านผ่านธนาคารที่อาจมีขั้นตอนยุ่งยาก ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร วันนี้ REAL ASSET พาไปดูขั้นตอนการยื่นกู้เงินผ่านธนาคาร เพื่อซื้อบ้านแบบง่าย ๆ ที่จะทำให้ความกังวลของคุณหมดไปอย่างแน่นอน

5 ขั้นตอนกู้เงินซื้อบ้านเดี่ยวบางนา ผ่านง่ายกว่าที่คิด

  1. สำรวจความพร้อม และคุณสมบัติของผู้จะกู้

การเตรียมความพร้อมด้านการเงินเป็นสิ่งจำเป็นก่อนการยื่นขอกู้เงิน เพื่อแสดงถึงความมีศักยภาพในการผ่อนชำระค่าบ้านเดี่ยวบางนาของเรา ตามนโยบายของธนาคารทุกแห่ง ผู้จะยื่นกู้เงินซื้อบ้านได้ ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ หรือมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ทำงานประจำอย่างน้อย 6 เดือนและมีรายได้ที่แน่นอน รวมถึงการมีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายต่อเดือนไม่เกิน 60% ของรายได้ 

นอกจากการสำรวจความสามารถในการผ่อนชำระค่าบ้านแล้ว การจัดการกับภาระหนี้สินเดิมที่มีอยู่ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะภาระหนี้สินเดิมที่มีมากจนเกินไป อาจทำให้คุณพบกับปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างการผ่อนชำระได้ จะให้ดีเคลียร์ภาระหนี้สินเดิมให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสการกู้เงินให้ผ่านฉลุยได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือหากมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน ก็สามารถหาผู้กู้ร่วมเพิ่มได้ไม่เกิน 1 คน

  1. เลือกดอกเบี้ยสินเชื่อกับธนาคารที่ใช่ และยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

นโยบายของแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่แตกต่างกัน ทั้งเปอร์เซ็นต์วงเงินกู้, ระยะเวลาในการกู้, อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คุณควรเปรียบเทียบ และตรวจสอบเงื่อนไขของธนาคารที่มีความเหมาะสมกับเรามากที่สุด โดยแนะนำให้ยื่นขอกู้อย่างน้อย 3 ธนาคารขึ้นไป จากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการยื่นเอกสารขอสินเชื่อ ซึ่งจะประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

- เอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

- เอกสารแสดงรายได้ เช่น ใบรับรองการทำงาน, สลิปเงินเดือน และบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

- เอกสารหลักประกัน ได้แก่ สำเนาแผนที่ โฉนดที่ดิน, หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์บ้าน, สำเนาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ

ซึ่งเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารด้วยว่าจะมีการขอเอกสารอะไรบ้าง ควรสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อแต่ละธนาคารอย่างละเอียด เพื่อให้งานเตรียมเอกสารของคุณผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่ต้องเสียเวลายื่นเอกสารหลาย ๆ ครั้ง หรือในบางโครงการจะมีเจ้าหน้าที่โครงการแจ้งข้อมูลส่วนนี้ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และยังอำนวยความสะดวกลูกด้วยการประสานงานกับทางธนาคารให้ลูกค้าอีกด้วย

  1. ประเมินราคาบ้าน และรอผลการกู้เงินซื้อบ้าน

ในขั้นตอนการประเมินคำขอสินเชื่อ นอกจากการพิจารณาเอกสารที่ยื่นให้กับธนาคารแล้ว ยังมีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จากธนาคารต้องเข้ามาประเมินราคาบ้าน ในหลังที่คุณต้องการจะซื้อ เพื่อนำไปพิจารณาร่วมกับการอนุมัติดอกเบี้ยและวงเงินกู้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาอนุมัติทั้งสิ้นประมาณ 7-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับการทำงานของแต่ละธนาคาร ธนาคารบางแห่งก็อาจแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นได้เลยภายใน 3 วัน หรือหากคุณมีผู้กู้ร่วมก็อาจต้องใช้เวลาอนุมัตินานกว่านั้น

หากคุณเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางด้านการเงิน มีรายรับที่แน่นอน และมีหนี้สินไม่มาก ธนาคารก็จะสามารถอนุมัติวงเงินกู้ให้คุณได้มาก และให้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าได้ ให้คุณนำข้อมูลของทุกธนาคารที่อนุมัติดอกเบี้ยและวงเงินกู้เรียบร้อยแล้วมาเปรียบเทียบกัน และเลือกธนาคารที่ให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  1. ทำสัญญากู้เงินกับธนาคาร

เมื่อได้ธนาคารที่มอบสินเชื่อที่เราพึงพอใจที่สุดแล้ว ธนาคารจะดำเนินการทำสัญญากู้ภายใน 45 วัน ซึ่งหากการทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านใช้เวลานานเกินกว่า 45 วันไปแล้ว จะต้องทำการพิจารณาสินเชื่อใหม่อีกครั้ง ซึ่งโดยปกติแล้วการทำสัญญาเงินกู้มักจะทำให้เสร็จสรรพก่อนวันนัดโอนกรรมสิทธิ์บ้านประมาณ 1-2 วัน

  1. การโอนกรรมสิทธิ์บ้าน

ในวันโอนกรรมสิทธิ์บ้าน คุณสามารถไปเซ็นเอกสารได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ และเจ้าหน้าที่จากธนาคาร หรือจะมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการต่าง ๆ ให้ก็ได้ ซึ่งคุณก็จะต้องเตรียมเงินค่าโอนบ้าน ค่าจดจำนอง และค่าอากรแสตมป์ให้กับทางโครงการไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้จะซื้อบ้านที่จะต้องทำการจดจำนอง ว่าธนาคารจะเป็นผู้ชำระเงินในการซื้อบ้านครั้งนี้ และคุณจะมีสถานะเป็นลูกหนี้ของธนาคาร ที่จะต้องผ่อนชำระเงินกู้ตามสัญญา

เพียงเท่านี้ขั้นตอนการซื้อบ้านผ่านธนาคารก็ถือว่าสำเร็จโดยสมบูรณ์ โดยธนาคารจะเป็นผู้เก็บโฉนดบ้านฉบับจริงไว้ ส่วนผู้ซื้ออย่างเราก็สามารถโยกย้ายเข้าอยู่พักอาศัยในบ้านหลังใหม่ได้ทันที

อยากซื้อบ้านอย่างสบายใจ ลดขั้นตอนยุ่งยากให้หมดไป REAL ASSET เรามีเจ้าหน้าที่จากทุกโครงการบ้านพร้อมอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือคุณ ให้การซื้อบ้านผ่านธนาคารเป็นเรื่องง่ายที่สุดสำหรับคุณ หากคุณกำลังมองหาโครงการบ้านเดี่ยวบางนา บ้านเดี่ยวสุวรรณภูมิ หรือบ้านเดี่ยวบนถนนแหล่งความอุดมสมบูรณ์อย่างบ้านเดี่ยวลาดกระบัง บ้านเดี่ยวกิ่งแก้ว REAL ASSET ขนทัพบ้านเดี่ยวดีไซน์สวยบนทำเลศักยภาพ ออกแบบพื้นที่ใช้สอยมุ่งเน้นประโยชน์จากการใช้งานจริง นอกจากนี้ยังมีโครงการบ้านแฝดบางนา ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยมาก ครบครันด้วยฟังก์ชันการใช้งาน และให้ความเป็นส่วนตัวสูงในราคาที่จับต้องได้

REAL ASSET ยินดีให้แนะนำขั้นตอนการซื้อบ้าน พร้อมดำเนินเรื่องกับทางธนาคารและสำนักงานที่ดินให้กับลูกค้าทุกท่านของเรา เพื่อให้การเป็นเจ้าของบ้านในฝันของคุณผ่านฉลุยได้ง่ายขึ้น สะดวกสบาย หมดกังวลเมื่อซื้อบ้านกับ REAL ASSET

สอบถามโปรโมชันพิเศษโครงการบ้านเดี่ยวบางนา บ้านเดี่ยวสุวรรณภูมิ บ้านเดี่ยวลาดกระบัง บ้านเดี่ยวกิ่งแก้ว จาก REAL ASSET และติดตามข่าวสารของเราได้ที่นี่

------------------------------------------

ชมข้อมูลบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม เพิ่มเติมได้ที่
Website : www.realasset.co.th
Facebook : www.facebook.com/RealAssetDevelopment
Instagram : www.instagram.com/realasset.development/
LINE Official : @realasset หรือ https://lin.ee/kSfFgQP
Youtube : www.youtube.com/@RealAssetProperty
Call Center : 1232
E-Mail : info@realasset.co.th